top of page

pH 9 ile alkali Kangen suyunun düzenli içilmesi ağızda çürüğe neden olan bakteriyi azaltmada etkili*

Kusumakar A. ve ark tarafından randomize kontrollü bir ön çalışma yapılmış ve bu çalışma 2023 yılında J Water Health dergisinde yayınlanmıştır.Çalışmanın Adı :

Kangen ve ters ozmoz suyunun diş plağı, tükürük pH'ı ve tükürük Streptococcus mutans sayıları üzerindeki etkisi: randomize kontrollü bir çalışma (Bir ön çalışma)


Mevcut randomize kontrollü çalışma, Kangen suyunun ve ters osmoz (RO) suyunun diş plağı, tükürük pH'ı ve tükürük Streptococcus mutans sayımı üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılmış bir çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır.


Bu randomize kontrol çalışması, lisans dişhekimliği öğrencileri arasından rastgele seçilen 24 katılımcı üzerinde 14 gün boyunca yürütülmüştür. Katılımcılar rastgele her biri 12'den oluşan iki gruba ayrıldı: Kangen su (pH 9) grubu ve RO su grubu. Her gruptaki katılımcılardan 7 gün boyunca tahsis edilen suyu içmeleri istendi. Diş plağı, tükürük pH'ı ve mikrobiyal koloni oluşturan birimler (CFU'lar) 7 ve 14 gün sonra değerlendirildi.


Grup içi karşılaştırma, her üç sonucun da 14 gün sonra Kangen su grubunda önemli bir iyileşme gösterdiğini, RO su grubunda ise fark görülmediğini gösterdi. Gruplar arası karşılaştırma, 7 ve 14 gün sonra iki grup arasında plak skoru ve CFU'da anlamlı bir fark gösterirken, iki grup arasındaki pH anlamlı bir fark göstermedi.


pH 9 ile alkali Kangen suyunun düzenli içilmesinin, RO suyuna kıyasla plak ve tükürük Streptococcus mutans sayımını azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.Bilimsel makalenin tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page